ثبت درخواست ILO
 1. پیش نام(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. پست الکترونیک(ترجیحا سازمانی)(*)
  پست الکترونیک ورودی نادرست وارد شده است.
 4. نام سازمان(*)
  ورودی نامعتبر
  نام سازمان/اداره/شرکت خود را وارد نمایید.
 5. نام واحد سازمانی(*)
  ورودی نامعتبر
  این فیلد می تواند با گزینه هایی همچون، معاونت فناوری اطلاعات، معاونت مالی، واحد بهره برداری، مدیریت، حراست و... پر شود.
 6. پست سازمانی(*)
  ورودی نامعتبر
 7. شماره تلفن ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
  لطفا شماره تلفن ثابت خود را به طور کامل وارد کنید به عنوان مثال ( 021xxxxxxxx )
 8. شماره تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
  لطفا شماره تلفن همراه خود جهت دریافت "کدرهگیری" ارسال پستی بسته را وارد فرمایید.
 9. شماره فکس(*)
  ورودی نامعتبر
  لطفا شماره فاکس خود را به طور کامل وارد کنید به عنوان مثال ( 021xxxxxxxx )
 10. آدرس سازمان(*)
  ورودی نامعتبر
  لطفا آدرس پستی سازمان خود را به طور دقیق وارد نمایید.
 11. کدپستی
  ورودی نامعتبر
  در صورت اطلاع از کدپستی سازمان آن را وارد نموده تا بسته های درخواستی راحت تر به مقصد مورد نظر برسد.
 12. کد ضد اسپم(*)
  کد ضد اسپم
  باز آوریInvalid Input