معرفی ETHEREUM

معرفی ETHEREUM

Ethereum شبکه ای از کامپیوترها است که دسترسی به نوع جدیدی از نرم افزارها را امکان پذیر می سازد.

قربانی بعدی شما نباشید!

قربانی بعدی شما نباشید!

امروزه بسیاری از حملات فیشینگ و باجگیرها از طریق Email انجام میشود. اگر برای Emailهای سازمانی خود هنوز راهکار امنیتی مناسبی انتخاب نکرده اید این احتمال وجود دارد که قربانی بعدی شما باشید.