معرفی محصول Symantec Endpoint Protection

نرم افزار Symantec Endpoint Protection قوی ترین راهکار سازمانی برای محافظت از Serverها و سیستم های کاربران در سطح شبکه می باشد.